Print This Page

Medio ambiente/ Ingurumena


 


SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS PELIGROSOS

Calendario: El primer miércoles de cada mes de 12:00 a 13:00 horas en la Plaza Iturri.

Residuos que se recogen: Aceite vegetal y mineral (motores), Fluorescentes y lámparas halógenas, Medicamentos, Baterías de níquel-cadmio y plomo, Disolventes, Aerosoles inflamables, Fungicidas líquidos, Herbicidas sólidos, Envases vacíos contaminados, Reactivos caducados, Pinturas en base disolvente y plásticas, Radiografías, Pilas alcalinas y de botón, Productos de limpieza, Radios, Televisiones, Ordenadores.


SERVICIO DE RECOGIDA DE ENSERES VOLUMINOSOS Y OTROS ELECTRODOMÉSTICOS

Tfno de contacto: 945359120 Es necesario llamar para depositar los residuos.

Residuos que se recogen: Muebles, Sofás, Lavadoras, Neveras, Secadoras, Aspiradores, Planchas, etc...


 

HONDAKIN ARRISKUTSUAK BILTZEKO ZERBITZUA

Egutegia: hileko lehen asteazkenean, 12: 00etatik 13: 00etara, Iturri plazan.

Biltzen diren hondakinak: landare- eta mineral-olioa (motorrak), fluoreszenteak eta lanpara halogenoak, sendagaiak, nikel-kadmiozko eta berunezko bateriak, disolbatzaileak, aerosol sukoiak, fungizida likidoak, herbizida solidoak, ontzi huts kutsatuak, erreaktibo iraungiak, oinarri disolbatzaileko pinturak eta pintura plastikoak, erradiografiak, pila alkalinoak eta botoi-pilak, garbiketa-produktuak, irratiak, telebistak, ordenagailuak.


TAMAINA HANDIKO TRESNAK ETA BESTELAKO ETXETRESNA ELEKTRIKOAK BILTZEKO ZERBITZUA

Harremanetarako tfnoa: 945359120 Hondakinak botatzeko deitu egin behar da.

Biltzen diren hondakinak: altzariak, sofak, garbigailuak, hozkailuak, lehorgailuak, xurgagailuak, plantxak, etab.


Anterior / Aurrekoa: Servicio religioso / Zerbitzu erlijiosoa
Siguiente / Hurrengoa: Restaurantes / Jatetxeak